Shmaky sú Kosher

Rabbi Baruch Myers udelil 6. Júna 2012 KOSHER CERTIFICATION výrobku Eggcheese – dnešné Shmaky.

To znamená, že jedlo takto označené spĺňa všetky židovské diétne predpisy. Rabbi Baruch Myers sa narodil v New Yersey v USA a v roku 1993 sa s manželkou presťahoval na Slovensko. Dňa 20. júna 1993 bol inaugurovaný ako bratislavský rabín, prvý rabín miestnej Židovskej náboženskej obce po 15 rokoch.

Comments are closed.